MARI MEMAKNAI SHOLAT

Bacaan Shalat Lengkap dan Artinya

Takbiratul ihram

Allahu Akbar

Allah Maha Besar

Do’a Iftitah

Innii Wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal ardha

(Sesungguhnya Kuhadapkan wajahku, ke hadapan Dzat yang Mencipta langit dan bumi)

haniifam muslimaw wamaa ana minal musyrikin

(Kumenghadap dengan hati cenderung kepada-Nya, dan aku bukan tergolong orang2 yang menyekutukan-Nya)

Inna shalaati, wa nusuki, wamahyaaya wa mamaati, lillaahii rabbil ‘aalamiin

(Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam)

Laa syariikalahuu wa bidzaalika umirtu wa ana minal muslimiin

(Tiada sekutu bagi-Nya, dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku tergolong orang-orang yang berserah diri—muslimin)

Al-fatihah

Bismillaahirrahmaanirrahiim

(Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang)

Alhamdulillaahi rabbil Aalamiin

(Segala puj bagi Allah, tuhan semesta alam)

Arrahmaanirrahiim

(Yang maha pengasih lagi maha penyayang)

Maaliki yaumid diin

(Yang merajai hari pembalasan)

Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin

(Hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan)

Ihdinash shiraathal mustaqiim

(Tunjukilah kami jalan yang lurus)

Shiraathal ladziina an’amta alaihim

(Yaitu jalan orang-orang—yang telah engaku beri nikmat kepada mereka)

Ghairil maghdhuubi alaihim wa ladh dhaalliin

(Bukan jalan orang-orang yang dilaknat, bukan pula yang tersesat)

Ruku’ / Sujud

Subhana rabbiyal ‘azhimi wa bihamdihi 3x (untuk bacaan ruku’) dan

Maha Suci Tuhan Yang Maha Agung, dan memujilah aku kepadaNya

Subhana rabbiyal a’la wabihamdihwabihamdihi 3x (untuk bacaan sujud)

Maha Suci Tuhan Yang Maha Tinggi, dan memujilah aku kepadaNya

Atau:

Subhanakallah humma rabbana wabihamdika Allahummaghfirli

Maha Suci engkau ya Allah, ya Tuhan kami, dan kumemuji kepadaMu, ya Allah ampunilah aku

I’tidal

Sami’allahu liman hamidah

Semoga Allah mendengar orang yang memujinya

Robbanaa lakal hamdu mil’ussamaawaati wamilul ardhi wamilumaa syi’ta min syaiin ba’du

Ya Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit-langit dan bumi, dan sepenuh diantara kedua nya dari segala sesuatu di kemudian hari

Atau: Rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran, thayyiban mubarakan fihi

Ya Tuhan kami, bagimu segala puji, pujian yang banyak dan baik…..

Sujud

Subhaana robbiyal a’laa wabihamdihi

Maha Suci Tuhan Yang Maha Tinggi dan segala puji bagi Nya

Duduk di antara 2 Sujud

Robbighfirlii warhamnii wajburnii warfa’nii warzuqnii wahdinii wa’afinii wa’fu ‘annii

Ya Allah ampunilah aku, sayangilah aku, cukupkanlah segala kekurangan diri ku, tinggikanlah derajatku, berilah rizki untuk ku, berikanlah aku petunjuk kepadaku, sehatkanlah aku, dan maafkanlah aku

Atau: Allahumaghfirli, warhamni, wajburni, wa afini, wahdini, warzuqni

Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, berilah aku kesehatan, tunjukilah aku, berilah aku rezeki

Tahiyyatul Awal / Akhir

Attahiyyatul mubaarokatus sholawatut thoyyibaatu lillah

Segala kehormatan, keberkahan, sholawat, serta kebaikan hanya dari Allah

Atau: Attahiyyatulillahi washalawatu waththayyibah

Segala kehormatan bagi Allah, serta segala kebahagiaan dan kebaikan

As-salamu’alaika ayyuhan nabiyyu, warahmatullahi wabarakatu

Semoga keselamatan atasmu ya Nabi (Muhammad SAW), serta rahmatNya dan barokahNya

As-salamu’alaina wa ‘ala ibadillahish shalihin

Semoga keselamatan atas kami, dan atas hamba-hamba yang shaleh*

Asyhadu alla ilaha illa Allah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya

Allahumash shalli ‘ala Sayyidinaa Muhammad, wa ‘ala ali Muhammad atau wa ‘ala alihi

Ya Allah, limpahkanlah kebahagiaan (shalawat) atas Tuan kami Muhammad dan atas keluarganya

Kama shallaita ‘ala Sayyidinaa Ibrahim, wa ‘ala ali Ibrahim

Sebagaimana Engkau limpahkan kepada Tuan kami Ibrahim, dan kepada keluarganya

Wabarik ‘alaa Sayyidinaa Muhammad, wa ‘ala ali Sayyidinaa Muhammad

Dan berkatilah Tuan kami Muhammad, serta keluarganya

Kama barakta ‘ala ibrahim, wa ‘ala ali ibrahim

Sebagaimana Engkau memberkati Tuan kami Ibrahim serta keluarganya

Fil ‘aalamiina innaka hamidum majid

Di seluruh alam sesungguhnya hanya Engkau lah yang Maha Suci lagi Maha Mulia

Salam

As-salamu ‘alaikum warahmatullah

Semoga keselamatan serta rahmat Allah atas kalian semuanya

Wallohu a’lam……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s